SEARCH

CLOSE

SIGN UP FOR UPDATES

  *** CLUDIANT AM DDIM DROS £160 *** CLUDIANT LLEOL AM DDIM DROS £50
  01341422870
  Ar agor Llun i Iau 10yb - 5yh, Gwener i Sad 10yb - 8yh

  Gwybodaeth Cludiant

  DYLANWAD I’R DRWS

  Cludiant i unrhyw le ar dir mawr y DU – am £9.90 (Wedi gostwng y pris ers y 3ydd o Fedi). £50 i Ogledd Iwerddon a Ynysoedd yr Alban.

  Cludiant am ddim ar archebion dros £160.

  CAEL EICH PECYN YN DDIOGEL

  Ar ol cael sawl toriad ar ddechrau ein taith roedd gofyn newid y bocsys i rhai cryfach! ‘Rydym yn talu swm ychwanegol i’n cludwr Delsol hefyd i gymryd gofal gyda nwyddau bregus.

  PRYD FYDD Y PECYN YN CYRRAEDD?

  Gallwn yrru yr un diwrnod os cawn yr archeb ar ddiwrnod gwaith cyn 10yb. Bwriadwn geisio cael eich archeb i chi y diwrnod gwaith nesaf ond nodwch gall gymeryd 2-3 diwrnod gwaith. Bydd angen i rhywun for gartref i’w dderbyn neu rhowch wybod i ni am le diogel i’w adael pan yn archebu.

  YDACH CHI’N BYW YN EIN ARDAL CLUDIANT?

  Cludiant am ddim gan Dyl yn y fan fach i ardaloedd cod post dynodedig i archebion dros £50. Yn wythnosol mae rhain: i’r de (Aberystwyth) ar Ddydd Mercher. I’r gogledd (Bangor) ar Ddydd Iau.

  Cysylltwch am unrhyw ymholiadau arbennig gyda chludiant.

  BYW YN NOLGELLAU?

  Gallwn gludo i chi y diwrnod gwaith nesaf – rhad ac am ddim dros £50.